Zoeken
Reset Tekstgrootte Tekstgrootte groter Tekstgrootte kleiner Lettergrootte: 

Nieuwe kerncijfers van vijf kerken

Geplaatst op 13 januari 2011

Ongeveer 905.000 mensen gaan in Nederland minimaal eenmaal in de maand naar de kerk. Dat is circa 15 procent van alle kerkleden en 5 procent van de totale Nederlandse bevolking. Dit blijkt uit nieuwe kerncijfers van de vijf kerkgenootschappen die samenwerken in de Actie Kerkbalans: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

De cijfers die ieder jaar worden gepubliceerd door KASKI, het bureau voor onderzoek en advies over religie en samenleving te Nijmegen, zijn op 13 januari gepresenteerd bij de start van de Actie Kerkba-lans 2011.

De vijf betrokken kerkgenootschappen tellen samen 6 miljoen leden. Dit is 36 procent van de totale Nederlandse bevolking. De vijf kerken omvatten in totaal 3.300 min of meer zelfstandige geloofs-gemeenschappen die pastorale zorg leveren: 1.416 r.-.k. parochies, 1.716 protestantse gemeenten en 186 geloofsgemeenschappen van de drie kleine kerkgenootschappen. Samen bezitten zij 4.420 kerkgebouwen. Naast 4.330 professionele werkers in het pastoraat brengen de kerken naar schatting 445.000 vrijwilligers op de been. Dat wil zeggen dat van de 6 miljoen als kerkelijke geregistreerde mensen 7 procent als vrijwilliger actief is, aldus het KASKI-rapport

Het volledige rapport is hier te lezen

  • printen
  • Pagina terug