Kijk terug: online persconferentie Actie Kerkbalans 2022

Actie Kerkbalans - Persconferentie still

Actie Kerkbalans presenteerde vrijdag 21 januari de uitkomsten van een onderzoek naar onder meer kerk-zijn in coronatijd. De persconferentie, die digitaal werd gehouden, staat nu online.

Pim Steenbergen van onderzoeksbureau Citisens gaf tijdens de conferentie een toelichting op het onderzoek en een samenvatting van de resultaten. Daarnaast gaven mrg. Gerard de Korte, bisschop van bisdom ‘s-Hertogenbosch en ds. Trinette Verhoeven, classispredikant van de PKN Classis Utrecht, een reactie op het onderzoek en de betekenis ervan voor kerken in deze tijd.

Belangrijk resultaat uit het onderzoek is dat kerkgangers het fysiek aanwezig zijn bij diensten en vieringen het meest missen. Dit is een opvallend verschil met vorig jaar, toen het samen zingen het meest werd gemist.

Dominee Verhoeven: “Ik ben blij dat kerkleden vooral het samenkomen missen. Want juist die gemeenschap is zo’n belangrijk aspect van ons kerk-zijn. De kerk na corona gaat veranderen. Meer dan eens speelt de vraag: wat heeft toekomst? Het motto van Actie Kerkbalans ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is dan ook niet zomaar een leus maar een serieuze opdracht. Want de kerk van morgen heeft onze aandacht nodig. Zodat we nu en in de toekomst betrokken kunnen zijn en blijven op God en op elkaar.

Bisschop De Korte: “Christen-zijn doe je nooit alleen, het veronderstelt gemeenschap. Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen het belangrijk vinden dat de kerk ook in de toekomst een veilige plek is. Een plek waar je met elkaar geloof deelt en broer- en zusterschap beleeft. Waar geborgenheid heerst. Dat kan alleen met een gezond financieel fundament! Daarom hoop ik dat betrokken christenen hun kerkelijke gemeente of parochie willen steunen, zodat de kerk ook morgen en overmorgen kan functioneren.

Uit het onderzoek is ook gevraagd naar het geefgedrag van kerkleden. Driekwart van de kerkleden vindt Actie Kerkbalans belangrijk voor de toekomst van hun gemeente of parochie. Kerkgangers geven aan dat zij graag geven voor met name hun plaatselijke kerk en dan vooral voor concrete doelen zoals het gebouw en de pastorale beroepskrachten. Daarnaast vindt 44% van de kerkleden het belangrijk dat hun kerkbestuur laat weten waar giften voor zijn gebruikt in het voorafgaande jaar.

Onderstaand kunt u de digitale persconferentie terugkijken.