VKB websites & webshops

1. De VKB staat voor de ‘Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland’.

2. Onder ‘gebruik maken van’ (en afgeleide termen als: gebruiken, gebruiker) wordt onder meer verstaan: inloggen, inladen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, doorzenden, verspreiden, bewaren, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).

3. Onder ‘onze websites’ verstaan we alle pagina’s die te vinden zijn via www.kerkrenmeester.nl , www.kerkmarkt.nl en www.kerkbalans.nl . Met ‘inhoud’ wordt bedoeld: teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en of videofragmenten en/of andere zaken.

4. Door gebruik te maken van onze websites is deze disclaimer voor de gebruiker van toepassing.

5. Bij de samenstelling van de inhoud van onze websites streven we naar zorgvuldigheid en actualiteit. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd raakt of niet meer (geheel) correct is.

6. De VKB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijke onvolledigheid of onjuistheid van informatie op onze websites of de gevolgen daarvan. De gebruiker dient zich te realiseren dat gevolgen van toepassing afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden in de concrete situatie. Het kan van belang zijn bij een concrete vraag om advies op maat te verkrijgen van een deskundige op het terrein van kerkbeheer waarop uw vraag zich beweegt. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies.

7. De VKB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan haar websites gekoppelde bestanden van derden.

8. Gebruikers van onze websites zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen ze vanuit onze websites verzenden.

9. De VKB behoudt zich het recht om een iedere gebruiker zonder opgave van redenen de toestemming tot gebruik van haar websites te ontzeggen en/of van bepaalde diensten die op de websites worden aangeboden.

10. De VKB is niet verantwoordelijk voor enige schade die de gebruiker zou lijden ten gevolge van gebruik van de websites.

11. Onze websites en webwinkels voldoen aan de wettelijke eisen van beveiliging ten aanzien van datalekken en privacy.

 

Voor vragen over deze disclaimer kunt u contact opnemen met het bureau van de Vereniging.