10 praktische tips

1. Formuleer een concreet doel
Mensen geven meer als ze weten waarvoor en als ze dit belangrijk vinden. Ga met een groepje bij elkaar zitten en bedenk waarom jullie geld nodig hebben. Vat samen in een concreet & urgent doel. Van bijdragen aan rente en aflossing worden weinig mensen warm. Een extra ouderenpastor of zonnepanelen zijn concretere doelen. Kijk voor inspiratie eens bij de voorbeeldbrieven.

2. Vorm een team
Je hebt doeners, denkers, beslissers en dromers. Hoe meer kwaliteiten je aan boord van je Kerkbalans-team hebt, hoe verder je komt. Kijk eens rond en bedenk wie jullie nog missen. Een inspirator met wilde ideeën misschien? In ieder geval mensen die qua type en kwaliteiten aanvullend zijn! Lees meer over het vormen van een team.

3. Durf te vragen
Als je mensen om een concreet bedrag vraagt, kan je ze daarmee helpen om hun gift te bepalen. Haak aan bij het huidige geefgedrag en probeer dat te verhogen. Vraag niet minder dan mensen al gaven.

4. Betrek de jeugd
Vraag de leiding van de kindernevendienst of de jongerengroep om ook mee te doen. Ze kunnen vaak goed buiten kaders denken en komen met creatieve ideeën.

5. Kijk wat de cijfers zeggen
Segmentatie is een duur woord voor gemeenteleden opdelen in categorieën. Als je hiermee aan de slag gaat, kun je interessante patronen ontdekken. Is er een kleine groep die het meeste bijdraagt? Of dragen alle gemeenteleden evenredig bij? Het analyseren van geefgedrag van vorige jaren, helpt bij het formuleren van concrete geefvragen.

Tip: gebruik de voorbeeldsegmentatiebrieven.

6. Personaliseer je mailing
Richt de brief aan mensen persoonlijk. Dat is meer werk, maar maakt het appèl wel sterker. Helemaal mooi is het als je in de brief ook kunt noemen hoe hoog de gift van vorig jaar was. Lees meer.

7. Benut beeld en emotie
Beeld zegt vaak meer dan woorden. Verzamel beelden rondom het thema kerk, dat je kunt gebruiken voor de vormgeving van je actiematerialen. Lees meer.

8. Maak er een feestje van
Markeer de start van uw Actie Kerkbalans met een officieel startmoment. Het inluiden van Actie Kerkbalans is in de afgelopen jaren succesvol gebleken. Dit kan bijvoorbeeld door de klokken te luiden voor Actie Kerkbalans. Of door de rode loper uit te rollen met opdruk ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Deze is te bestellen via onze webshop.

Denk vast na over hoe u van dit uitrolmoment iets bijzonders maakt. Zodat het echt bijdraagt aan een goede promotie van de Actie Kerkbalans. Nodig de plaatselijke pers bij het startmoment uit. Neem zelf ook foto’s om te gebruiken in uw kerkblad, op uw website en op social media. Zorg er ook voor dat de folders van de Actie Kerkbalans 2023 tijdens het uitrolmoment klaarliggen.

9. Geef aandacht aan vrijwilligers
Zonder vrijwilligers geen Kerkbalans. Waardeer de vrijwilligers voor hun inzet. Dat kan op 1001 manieren, als ze maar ervaren dat ze gezien worden. De Grote Startmaaltijd biedt hier gelegenheid voor, zet hen tijdens de maaltijd in het zonnetje.

10. Bedank!
Misschien wel het allerbelangrijkst: bedank de gevers en vrijwilligers voor hun gift en bijdrage. En laat ook zien waar het toe heeft geleid!

Uitleg en extra tips

Bij een aantal stappen delen we extra tips of praktische voorbeelden die bij je bij de organisatie goed kunt gebruiken.

Werkgroep & draaiboek

Klik hier voor handige informatie over het instellen van een werkgroep en het maken van een draaiboek.

Actie opstarten

Klik hier voor handige informatie voor het opstarten van de actie.

Materiaal ontwikkelen

Klik hier voor handige informatie over het ontwikkelen van het materiaal.

Rondbrengen of verzenden

Klik hier voor meer informatie over de verspreiding van de materialen.

Herinneren, evalueren en afsluiten

Klik hier voor handige informatie over herinneren, evalueren en afsluiten.

Webshop & downloads

Klik hier voor handige informatie over onze webshop en downloads.