Meer geven zonder meer te betalen? Geef een periodieke gift!

Hoe werkt het? Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. Zo geeft de gever hetzelfde bedrag, maar komt er meer bij het kerkenwerk terecht.

Hoe pakt u het aan?

  • Maak een selectie van gevers voor wie een periodieke gift interessant kan zijn (bijv. gevers die per jaar 150,- of meer geven). Stuur hen een aparte brief en benoem de voordelen van een periodieke gift. Voorbeeldbrieven kunt u hier downloaden.
  • Attendeer uw kerkleden op de schenkcalculator. Met deze tool (rechts op de pagina) is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift.
  • Voor een periodieke gift is een overeenkomst vereist. Zorg ervoor dat geïnteresseerden makkelijk toegang hebben tot de overeenkomst en deze in kunnen leveren bij uw gemeente. Modelovereenkomsten zijn te downloaden van de site van de Protestantse Kerk

Nalaten: bijzonder geschenk aan generaties na ons

Benadert u uw kerkleden weleens met de vraag om hun bijdrage voort te zetten na hun overlijden?

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Wij mogen op onze beurt dat geloof doorgeven aan de mensen na ons. Een mooie manier om dit te doen, is door de kerk op te nemen in het testament. Een gift via het testament is een bijzonder geschenk waarmee ook volgende generaties de kans krijgen om in de kerk verdieping te vinden, medegelovigen te ontmoeten en God te zoeken.

Veel kerkleden weten misschien niet dat zij (een deel van) hun nalatenschap kunnen bestemmen voor de kerk. U kunt uw kerkleden bekendmaken met de mogelijkheid om de kerk op te nemen in hun testament door: