Segmenteren

Het werken met doelgroepen noemen we ook wel segmenteren. Segmenteren leidt ertoe dat mensen zich door uw campagneboodschap persoonlijk aangesproken voelen. Zo is gebleken dat segmenteren op giftgrootte heel effectief kan zijn. Of onderscheid in doelgroepen van:

– Mensen die bovengemiddeld bijdragen,
– Mensen die gemiddeld bijdragen,
– Mensen die niet bijdragen, maar wel een band hebben met de kerk door bijvoorbeeld een recent huwelijk of een recente doop of uitvaart,
– Jongeren die nog niet gevraagd zijn bij te dragen.

Op basis van deze indeling kunt u leden vragen om een concrete verhoging, aan de hand van hun bijdrage in het voorgaande jaar. Ook het noemen van concrete richtbedragen helpt mensen bij het bepalen van hun bijdrage. Uit ervaring blijkt dat dit hun geefgedrag stimuleert. Om te kunnen segmenteren, heeft u inzicht in uw database nodig. Instructies en voorbeelden leest u in het document Analyse database.

Benader niet-gevers persoonlijk

Mensen die al jaren niet hebben gereageerd op de Actie Kerkbalans of altijd € 0 invullen op het toezeggingsformulier kunt u het beste persoonlijk benaderen. Juist voor hen kan een concreet doel de kerk dichtbij brengen. Wees toegankelijk en realistisch: als deze mensen ervoor kiezen om niet te geven, wat zou er moeten veranderen om hun betrokkenheid te vergroten?

Tip

Overleg voor een goede selectie tijdig met degene die de ledenadministratie beheert.