Moeten we een financieel overzicht bijsluiten?

Ja, maar zorg ervoor dat het makkelijk te interpreteren is, dus: geen cijferlijsten, maar een grafiek of ‘taart’.

Als een kerk veel vermogen heeft, waar en hoe vermeld je dat dan?

Dat hoeft u niet te vermelden in uw brief of flyer. U kunt er wel in uw parochie- of kerkblad of op de website iets over uitleggen.

Schenden we de privacy van mensen als we segmenteren op gifthoogte?

Nee, zo lang u zorgvuldig met de gegevens omgaat, is het volkomen legitiem om ‘grote gevers’ anders te benaderen dan kleinere gevers. Hoe persoonlijker de benadering is, hoe beter. Hierbij geldt ook: durf te vragen! Vaak zijn we daar als kerk te bescheiden in.

Wij schrijven voor Kerkbalans altijd alle leden aan, dat levert toch extra geld op?

Leden die al jaren niet reageren, kosten vaak alleen maar geld. Denk in het geval van een fysieke brief aan portokosten en drukwerk. Daar komt bij dat uw vrijwilligers juist op deze adressen vaak negatieve en demotiverende reacties krijgen. U kunt uw ‘slapende leden’ daarom beter op een andere manier benaderen. De telefoon is hier bijvoorbeeld een ideaal middel voor, we helpen u daar graag bij. Of denk eens aan werving via de e-mail.

Kun je elk jaar een verhoging van de bijdrage vragen?

Mensen weten dat alles elk jaar duurder wordt, dus jaarlijks een kleine verhoging vragen is geen probleem.

Moet je in de brief het bedrag noemen dat vorig jaar is betaald?

Ja, dat is handig voor de gever, dan hoeft die het niet na te zoeken. Bovendien maakt het een zorgvuldige indruk.

Moet je werken met een concreet richtbedrag?

Het is effectief om met richtbedragen te werken, maar let op twee dingen. 1: Noem het richtbedrag niet bij mensen die meer betalen dan dat bedrag. 2: Als mensen een veel kleiner bedrag geven, zal de sprong naar het richtbedrag te groot zijn en werkt het averechts.

Kun je een percentage van het inkomen noemen als richtbedrag?

De bisdommen van de RKK stimuleren het hanteren 1 procent van het netto-inkomen als richtbedrag. Het voordeel van een percentage is, dat het gerelateerd is aan iemands financiële situatie. Maar let op: het kan zijn dat mensen de afgelopen jaren méér gaven dan die 1 procent.

Als mensen niet betalen, willen we ze eigenlijk ook geen kerkblad meer sturen. Wat is wijsheid?

Het parochie-/kerkblad is dan vaak nog uw enige contactmoment met de leden. Verbreek dat liever niet. Blijf het blad toesturen, eventueel alleen rond de hoogtijdagen. Of vraag deze doelgroep één keer per jaar een vrijwillige bijdrage voor het ontvangen van het kerkblad.

Moet de mailing voor Kerkbalans behalve een folder ook een brief bevatten?

Ja, die brief is erg belangrijk. Stuurt u alleen een flyer met acceptgiro, dan kan dat dwingend en ‘graaierig’ overkomen. Een brief maakt het giftverzoek persoonlijk en is effectief, omdat u een concreet bedrag kunt vragen, gebaseerd op eerdere bijdragen.