Voorbeelden van doelstellingen zijn:

Dit jaar willen we een opbrengst uit Kerkbalans realiseren van €…
Dit jaar willen we realiseren dat de opbrengst uit Kerkbalans t.o.v. van vorig jaar met …% of €… stijgt.

Na een goede analyse van uw database of doelgroep is het mogelijk de doelstelling per doelgroep te specificeren en de campagne daarop te richten. Kies voor iedere doelgroep een eigen, persoonlijk benadering. Hoe specifieker de campagne aansluit bij de doelgroep, hoe beter.

Voorbeelden van specifieke doelstellingen zijn:
Dit jaar willen we dat .. % of .. (aantal) meer mensen meedoen aan Kerkbalans.
Dit jaar willen we een verhoging van de gemiddelde bijdrage aan Kerkbalans met € … /…%.
Dit jaar willen we dat … gevers via automatische incasso gaan betalen.
Dit jaar willen we het aantal gemeenteleden dat niet financieel bijdraagt verkleinen met …%.
Dit jaar willen we de respons op Kerkbalans verhogen van …% naar …%.

Segmentatie is een duur woord voor gemeenteleden opdelen in categorieën. Als je hiermee aan de slag gaat, kun je interessante patronen ontdekken. Is er een kleine groep die het meeste bijdraagt? Of dragen alle gemeenteleden evenredig bij? Het analyseren van geefgedrag van vorige jaren, helpt bij het formuleren van concrete geefvragen. Ook kunt u doelstellingen per segment specificeren.

Tip

Gebruik de voorbeeldsegmentatiebrieven die we voor jullie hebben opgesteld.

Tips

1. Bedenk hoeveel geld er nodig is, waarvoor het nodig is en hoe u dit bedrag wilt bereiken.

Tips

2. Werk aan de hand van een doelgroepanalyse één of meer specifieke doelstellingen en bijbehorende campagnes uit.