Vrijwilligers zijn essentieel
Benader uw leden persoonlijk. Zo heeft de actie de meeste kans van slagen. Dit kunt u doen door de Kerkbalans-envelop persoonlijk te laten bezorgen en/of op te halen. Zorg dat u in een vroeg stadium voldoende vrijwilligers verzamelt die tijdens de actieweken in januari de enveloppen willen bezorgen en ophalen. Zorg voor een duidelijke instructie, zodat de bezorgers weten hoe ze op bepaalde situaties kunnen reageren. Een heldere instructie kan hierbij helpen. Hiernaast vindt u een model.

Twee manieren voor persoonlijk contact
Bij de leden aanbellen, een praatje maken, de envelop uitreiken, vragen deze goed door te kijken en een beslissing te nemen over de kerkelijke bijdrage voor het komende jaar, en het antwoord enkele dagen later persoonlijk ophalen.
De envelop bezorgen of toesturen maar wel persoonlijk ophalen. Zet dan wel duidelijk de naam van de loper op de envelop en datum/tijd waarop de envelop wordt opgehaald. Een model vindt u hiernaast.
Zo’n persoonlijke benadering is arbeidsintensief, maar wel bewezen effectief. Ervaring wijst uit dat het stoppen met persoonlijk bezorgen en ophalen zorgt voor minder reacties, trage reacties en lagere bedragen.

Terugkoppelen reacties en mutaties
Tijdens het bezorgen en ophalen van de enveloppen krijgen de vrijwilligers uiteenlopende reacties. Sommige leden geven aan uitgeschreven te willen worden, anderen willen juist eens verder praten met een pastoraal medewerker. Het is van groot belang dat u die reacties op de juiste wijze aandacht geeft. U kunt de vrijwilligers uitrusten met reactieformulieren waarop zij dit soort informatie kunnen noteren. Hiernaast vindt u een model van zo’n formulier. U hoeft naderhand alleen maar de formulieren te verzamelen en ze door te geven aan degene die de reacties zal afhandelen.

Tip 1

De persoonlijk overhandiging brengt de actie goed onder de aandacht van de ontvanger, veel meer dan een gewoon poststuk of ongeadresseerde brief of folder. Boze reacties aan de deur komen het meest voor bij mensen die al jaren geen contact hebben met de kerk. Dat is vervelend voor de bezorgers, draagt niet bij aan het verbeteren van de relatie tussen hen en uw parochie/gemeente en levert geen bijdrage aan het resultaat. U kunt deze groep beter niet benaderen voor de actie Kerkbalans, zie ook Hoe bepaal ik de doelgroep?

Tip 2

2. Organiseer een bijeenkomst waarin u het belang van de bezorgmethode uiteenzet, de vrijwilligers bedankt, motiveert en naar hen luistert. Zij hebben vaak veel ervaring en kunnen u helpen het proces te verbeteren.

Tip 3

3. Zorg voor een heldere instructie voor de vrijwilligers, en voorzie hen van hulpmiddelen die hun werk makkelijker maken.

Tip 4

4. Bedank uw vrijwilligers na afloop en zorg voor een goede terugkoppeling van de resultaten.