Hoe doe je dat?

Het is een terugkerende vraag voor veel kerken: hoe pakken we Kerkbalans dit jaar aan? Iedere kerk doet het op haar manier. En dat is ook goed. Want hoe persoonlijker, hoe meer de actie aanspreekt in uw eigen kerk. Scroll verder naar beneden voor tips, gratis materialen en veelgestelde vragen.

1. Formuleer een concreet doel

Mensen geven meer als ze weten waarvoor en als ze dit belangrijk vinden. Ga met een groepje bij elkaar zitten en bedenk waarom jullie geld nodig hebben. Vat samen in een concreet & urgent doel. Van bijdragen aan rente en aflossing worden weinig mensen warm. Een extra ouderenpastor of zonnepanelen zijn concretere doelen. Kijk voor inspiratie eens bij de voorbeeldbrieven.

2. Vorm een team

Je hebt doeners, denkers, beslissers en dromers. Hoe meer kwaliteiten je aan boord van je Kerkbalans-team hebt, hoe verder je komt. Kijk eens rond en bedenk wie jullie nog missen. Een inspirator met wilde ideeën misschien? In ieder geval mensen die qua type en kwaliteiten aanvullend zijn! Lees meer over het vormen van een team.

3. Durf te vragen

Als je mensen om een concreet bedrag vraagt, kan je ze daarmee helpen om hun gift te bepalen. Haak aan bij het huidige geefgedrag en probeer dat te verhogen. Vraag niet minder dan mensen al gaven.

4. Betrek de jeugd

Vraag de leiding van de kindernevendienst of de jongerengroep om ook mee te doen. Ze kunnen vaak goed buiten kaders denken en komen met creatieve ideeën.

5. Kijk wat de cijfers zeggen

Segmentatie is een duur woord voor gemeenteleden opdelen in categorieën. Als je hiermee aan de slag gaat, kun je interessante patronen ontdekken. Is er een kleine groep die het meeste bijdraagt? Of dragen alle gemeenteleden evenredig bij? Het analyseren van geefgedrag van vorige jaren, helpt bij het formuleren van concrete geefvragen. Tip: gebruik de voorbeeldsegmentatiebrieven.

6. Personaliseer je mailing

Richt de brief aan mensen persoonlijk. Dat is meer werk, maar maakt het appèl wel sterker. Helemaal mooi is het als je in de brief ook kunt noemen hoe hoog de gift van vorig jaar was.

7. Benut beeld en emotie

Beeld zegt vaak meer dan woorden. Verzamel beelden rondom het thema kerk, dat je kunt gebruiken voor de vormgeving van je actiematerialen.

8. Maak er een feestje van

Een feestelijke aftrap van de campagne werkt verbindend. Organiseer bijvoorbeeld een Startmaaltijd tijdens het startweekend van de campagne! Geniet van elkaars kookkunsten, zet de kerkbalansvrijwilligers in het zonnetje, en breng de projecten waar geld voor nodig is op een positieve manier onder de aandacht.

9. Geef aandacht aan vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen Kerkbalans. Waardeer de vrijwilligers voor hun inzet. Dat kan op 1001 manieren, als ze maar ervaren dat ze gezien worden. De Grote Startmaaltijd biedt hier gelegenheid voor, zet hen tijdens de maaltijd in het zonnetje.

10. Bedank!

Misschien wel het allerbelangrijkst: bedank de gevers en vrijwilligers voor hun gift en bijdrage. En laat ook zien waar het toe heeft geleid!

Materialen downloaden

Er zijn allerlei materialen beschikbaar die u kunnen ondersteunen bij de organisatie van Actie Kerkbalans in uw kerk! Van voorbeeldbrieven tot handige stappenplannen. De lijst met (gratis!) downloads wordt regelmatig aangevuld met nieuwe materialen.

Downloads

Veelgestelde vragen

Moeten we een financieel overzicht bijsluiten ?

Ja, maar zorg ervoor dat het makkelijk te interpreteren is, dus: geen cijferlijsten, maar een grafiek of ‘taart’.

Als een kerk veel vermogen heeft, waar en hoe vermeld je dat dan?

Dat hoeft u niet te vermelden in uw brief of flyer. U kunt er wel in uw parochie- of kerkblad of op de website iets over uitleggen.

Schenden we de privacy van mensen als we segmenteren op gifthoogte?

Nee, zo lang u zorgvuldig met de gegevens omgaat, is het volkomen legitiem om ‘grote gevers’ anders te benaderen dan kleinere gevers. Hoe persoonlijker de benadering is, hoe beter. Hierbij geldt ook: durf te vragen! Vaak zijn we daar als kerk te bescheiden in.

Wij schrijven voor Kerkbalans altijd alle leden aan, dat levert toch extra geld op?

Leden die al jaren niet reageren, kosten alleen maar geld: drukwerk en portokosten. Daarbij komt dat uw bezorgers vaak juist op deze adressen negatieve, demotiverende reacties krijgen. U kunt uw ‘slapende’ leden beter op een andere manier en op een ander moment benaderen.

Kun je elk jaar een verhoging van de bijdrage vragen?

Mensen weten dat alles elk jaar duurder wordt, dus jaarlijks een kleine verhoging vragen is geen probleem.

Moet je in de brief het bedrag noemen dat vorig jaar is betaald?

Ja, dat is handig voor de gever, dan hoeft die het niet na te zoeken. Bovendien maakt het een zorgvuldige indruk.

Moet je werken met een concreet richtbedrag?

Het is effectief om met richtbedragen te werken, maar let op twee dingen. 1: Noem het richtbedrag niet bij mensen die meer betalen dan dat bedrag. 2: Als mensen een veel kleiner bedrag geven, zal de sprong naar het richtbedrag te groot zijn en werkt het averechts.

Kun je een percentage van het inkomen noemen als richtbedrag?

De bisdommen van de RKK stimuleren het hanteren 1 procent van het netto-inkomen als richtbedrag. Het voordeel van een percentage is, dat het gerelateerd is aan iemands financiële situatie. Maar let op: het kan zijn dat mensen de afgelopen jaren méér gaven dan die 1 procent.

Als mensen niet betalen, willen we ze eigenlijk ook geen kerkblad meer sturen. Wat is wijsheid?

Het parochie-/kerkblad is dan vaak nog uw enige contactmoment met de leden. Verbreek dat liever niet. Blijf het blad toesturen, eventueel alleen rond de hoogtijdagen. Of vraag deze doelgroep één keer per jaar een vrijwillige bijdrage voor het ontvangen van het kerkblad.

Moet de mailing voor Kerkbalans behalve een folder ook een brief bevatten?

Ja, die brief is erg belangrijk. Stuurt u alleen een flyer met acceptgiro, dan kan dat dwingend en ‘graaierig’ overkomen. Een brief maakt het giftverzoek persoonlijk en is effectief, omdat u een concreet bedrag kunt vragen, gebaseerd op eerdere bijdragen.