Efficiënt middel

De telefoon is een goed middel om kerkleden te bereiken, weten we uit een pilot die in 2022 is uitgevoerd vanuit de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Zo helpt de inzet van de telefoon om randkerkelijke leden of niet-kerkelijke betrokkenen te bereiken. Een persoonlijk gesprek heeft daarin meer attentiewaarde dan een brief, die je gemakkelijk opzij kunt leggen. Verder blijkt een telefoongesprek een goede manier om trouwe gemeenteleden na te laten denken over een hogere en structurele gift.

Zelf een belactie organiseren

Als organisatoren van Actie Kerkbalans kunt u zelf een belactie organiseren. U plant dan één of meerdere avonden in waarop u met een aantal mensen, bijvoorbeeld vrijwilligers uit het Kerkbalans-team, kerkleden belt. Aan de telefoon stelt u hen de vraag of zij Actie Kerkbalans ook het komende jaar willen steunen en met welke bijdrage. U kunt de toezegging aan de telefoon ter plekke in orde maken.

Voordeel van een eigen belactie is dat de lijntjes heel kort zijn; u kunt direct uitleggen waar de bijdrage voor bedoeld is en waarom dit zo belangrijk is. Ook kunt u inhoudelijk reageren op vragen of opmerkingen van kerkleden of parochianen over bijvoorbeeld zaken die spelen in de kerk. Vaak leidt een belactie tot mooie, waardevolle gesprekken die de betrokkenheid aanzienlijk vergroten en ook u als organisator weer interessante inzichten bieden in wat er leeft.

Laten bellen

Liever niet zelf bellen? U kunt ook een bureau inzetten voor de telefoonwerving. Als Actie Kerkbalans kunnen we het bureau Christal uit Zwolle aanraden. Deze organisatie heeft veel ervaring in het bellen voor christelijke goede doelen en heeft tijdens de pilot van de PKN al ervaring opgedaan met het bellen voor kerken. Zeker voor grotere parochies en gemeenten is dit een interessante optie.

Neem contact op met Christal voor meer informatie en vraag naar Jelmer Slager, de contactpersoon voor Actie Kerkbalans.

Periodieke schenking

Wanneer u een belactie houdt, kunt u parochianen of gemeenteleden ook vragen of zij openstaan voor een ‘periodieke schenking’. Dit is een structurele gift aan een goed doel (met ANBI-status*) voor een periode van minimaal vijf jaar, die schriftelijk wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.

Het grote voordeel voor de gever is dat zo’n periodieke gift volledig aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Kerkleden ontvangen dus een deel van de gift terug van de Belastingdienst. Voor uw gemeente of parochie is het natuurlijk heel waardevol dat kerkleden zich gelijk committeren aan minimaal vijf jaar steun. Daarnaast kan de gever ervoor kiezen ook het belastingvoordeel te schenken aan de gemeente of parochie, zodat de opbrengst hoger wordt. Uit de pilot van de PKN blijkt dat gemeenteleden dit in ruime mate doen. Daarnaast, minstens zo belangrijk, geeft een periodieke schenking u de kans om op een andere manier met de gever te communiceren: niet om te vragen, maar bijvoorbeeld om te bedanken of uit te leggen waar de gift aan is besteed. Dat zorgt voor meer betrokkenheid.

Dit type actie is vooral geschikt voor trouwe leden. Omdat de gever een voordeel wordt aangeboden, wordt dit type telefoongesprek als heel prettig ervaren.

*Let op: Actie Kerkbalans heeft geen ANBI-status, maar uw gemeente of parochie wel. Daarom is een gift via Actie Kerkbalans aan uw kerk, toch aftrekbaar van het belastbaar inkomen.