Efficiënt middel

De telefoon is een goed middel om kerkleden te bereiken, weten we uit een pilot die is uitgevoerd vanuit de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Zo helpt de inzet van de telefoon om randkerkelijke leden of niet-kerkelijke betrokkenen te bereiken. Een persoonlijk gesprek heeft daarin meer attentiewaarde dan een brief, die de lezer gemakkelijk opzij kan leggen. Ook blijkt een telefoongesprek een goede manier om trouwe gemeenteleden na te laten denken over een hogere en structurele gift.

Heel eenvoudig

Als organisatoren van Actie Kerkbalans hoeft u niet zelf in de telefoon te klimmen. U geeft zich op, selecteert de mensen die u wilt benaderen en levert telefoonnummers aan. Het bellen zelf wordt u vervolgens volledig uit handen genomen. Actie Kerkbalans werkt hiervoor samen met het bureau Christal uit Zwolle. Deze organisatie heeft veel ervaring in het bellen voor christelijke goede doelen en heeft tijdens een pilot van de PKN al ervaring opgedaan met het bellen voor kerken. Na de belactie ontvangt u van Christal de toezeggingen. Als laatste is het aan u om ervoor te zorgen dat de toegezegde giften ook daadwerkelijk worden geïncasseerd.

Downloads die van belang zijn voor deelnemende parochies/gemeentes

 

Twee opties

Als gemeente of parochie hebt u bij de telefoonwerving de keuze uit twee type acties, die u samen of los van elkaar kunt inzetten:

1. Periodieke schenkingsovereenkomst (PSO)

Bij deze actie vragen we trouwe leden of zij openstaan voor een ‘periodieke schenking’. Dit is een structurele gift aan een goed doel (met ANBI-status) voor een periode van minimaal vijf jaar, die schriftelijk wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.  

Het grote voordeel voor de gever is dat zo’n periodieke gift volledig aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Kerkleden ontvangen dus een deel van de gift terug van de Belastingdienst. Voor uw kerk of parochie is het natuurlijk heel waardevol dat kerkleden zich gelijk committeren aan minimaal vijf jaar steun. Verder kan de gever ervoor kiezen ook het belastingvoordeel te schenken aan de kerk of parochie, zodat de opbrengst hoger wordt. Uit de pilot van de Protestantse kerk blijkt dat gemeenteleden dit ook in ruime mate doen. Daarnaast, minstens zo belangrijk, geeft een periodieke schenking u de kans op een andere manier met de gever te communiceren: niet om te vragen, maar bijvoorbeeld om te bedanken of uit te leggen waar de gift aan is besteed. Dat zorgt voor meer betrokkenheid.

Dit type actie is vooral geschikt voor trouwe leden. We helpen u hiervoor een goede selectie te maken uit uw adressenbestand. Omdat de gever een voordeel wordt aangeboden, wordt dit type telefoongesprek als heel prettig ervaren. De resultaten in de pilot waren zeer positief.

2. Veegactie

Met deze actie benaderen we de minder betrokken gevers. Het doel van de veegactie is losse giftgevers te overtuigen om structureel te geven én om mensen die niet meer geven, opnieuw te betrekken. Daarnaast zetten we erop in het bedrag van de gift te verhogen.

Ook voor dit type actie maakt u zelf de selectie van leden die Christal zal benaderen. Denk aan de toezeggers van dit jaar die nog geen bijdrage hebben overgemaakt. En aan gevers die in voorgaande campagnejaren wel hebben gegeven, maar in het huidige jaar (nog) niet. Ook richten we ons op incidentele gevers die in voorgaande jaren een relatief lage bijdrage hebben gegeven: minder dan €120,- per jaar.

In de pilot was deze actie erg succesvol: het blijkt een efficiënte manier om meer mensen alsnog te betrekken en een hogere opbrengst te krijgen.

Kosten

De kosten voor telemarketing zijn gemiddeld €41,- per beluur (€39,- voor veegactie en €43,- voor PSO). Parochies en gemeentes die meedoen betalen daarnaast de opstart- en administratiekosten van € 60,-. We durven u te beloven: het is een investering die zich dubbel en dwars terugverdient.

Gelijk aan de slag of meer weten?

Wilt u de telefoon inzetten als wervingskanaal? De eerste landelijke ronde start in de week van 10 oktober. Opgeven kan tot 17 september. Hebt u vragen of wilt u eerst nog wat meer weten? Neem dan contact met ons op via info@kerkbalans.nl