De betrokkenheid vergroten

De betrokkenheid van kerkleden vergroten, die uitdaging stelt de parochie H. Maria Magdalena zichzelf. Met maandelijkse parochiezondagen voor gezinnen wil de parochie de jongere generatie enthousiasmeren om zich in te zetten voor de kerk en Actie Kerkbalans. Secretaris van het bestuur Theo Peters vertelt meer.

Vijftien geloofsgemeenschappen telt de parochie H. Maria Magdalena in de gemeentes Overbetuwe en Lingewaard. De parochie bezit eind dit jaar nog zeven eigen kerkgebouwen. “We hebben de afgelopen jaren meerdere gebouwen moeten sluiten,” vertelt Theo Peters, al dertig jaar secretaris van het bestuur. Met een afnemend aantal parochianen is het openhouden van kerkgebouwen te duur geworden. Wel zorgt het bestuur dat op deze plekken een andere ruimte gehuurd wordt. “We vinden het heel belangrijk dat geloofsgemeenschappen een vaste plek hebben, zodat mensen de weg naar ‘hun kerk’ weten te vinden.”

Uitdagend streven
Naast secretaris is Peters ook de kartrekker van de werkgroep voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. “Wij proberen met de bijdragen van parochianen de ‘normale’ exploitatie op de nullijn te krijgen,” vertelt Peters. “Dan bedoel ik dat de kosten voor klein onderhoud, pastoraat, werkgroepen en de vieringen betaald kunnen worden. Actie Kerkbalans is daar heel belangrijk in.” Het is een uitdagend streven, want de parochie draait nu jaarlijks ongeveer een ton verlies. “Gelukkig hebben we wat vet op de botten, maar voor de lange termijn is het zaak dat we de betrokkenheid van parochianen vergroten.”

Lid van de club
Van de 21.000 adressen (samen goed voor 41.000 ingeschreven parochianen) doen er 3.400 mee aan Actie Kerkbalans. “Deze mensen schrijven we ieder jaar aan. Een deel ervan, dat de kerk structureel steunt met een machtiging of periodieke schenking, sturen we in de actieperiode een bedankje. Het andere deel krijgt een brief met geefvraag thuisbezorgd.”

Eens in de vier jaar stuurt de parochie álle ingeschreven parochianen een brief, ook degenen die eerder aangaven niet mee te doen. “We vragen hen een bijdrage te heroverwegen, want ze zijn toch lid. Dat levert gelukkig elke keer weer nieuwe adressen op.”

Gezinnen betrekken
De oude, getrouwe parochiaan draagt goed bij, is Peters’ beeld. Maar wat de parochie mist, is betrokkenheid van (jonge) gezinnen. “Daarom organiseren wij sinds drie jaar iedere maand een parochiezondag, volledig in het teken van ouders en kinderen. De kinderen worden in leeftijdsgroepen opgevangen met een leuk programma. De ouders kijken intussen bijvoorbeeld een film, gevolgd door een stuk bezinning en verdieping. Dit koppelen we aan een eucharistieviering met aansluitend koffie, thee en broodjes in het parochiehuis.” Die parochiezondagen lopen steeds beter; gemiddeld blijven ruim honderd ouders plakken. Die groep probeert de werkgroep geïnteresseerd te krijgen om wat te betekenen voor de kerk. “De vrijwilligers die zich nu inzetten voor Actie Kerkbalans, zijn vrijwel allemaal zeventigplus. Doen we niets, dan doet in 2035 de laatste de deur dicht. Daarom is het zo belangrijk die jongere garde te enthousiasmeren. Daar begint een financieel gezonde toekomst.”

Retourenvelop
Intussen probeert de werkgroep de Actie Kerkbalans voor vrijwilligers laagdrempeliger te maken. Bijvoorbeeld met een antwoordenvelop. Peters: “Bezorgers brengen de brief aan huis. Maar omdat zo’n ronde veel tijd kost en er geregeld negatieve reacties komen aan de deur, retourneren parochianen het formulier nu per post. Dat werkt goed.” In de brief vraagt de parochie kerkleden heel bewust om een gift voor de eigen geloofsgemeenschap. “Mensen geven liever voor hun eigen kerk, in hun eigen dorp. En: hoe concreter de giftvraag, hoe beter. Geef openheid van zaken.”

Tam-tam maken
Dat staat of valt met goede communicatie, iets waar de parochie flink op inzet. “We kondigen de Actie zeker twee tot drie maanden van tevoren al aan. Rond de actieperiode zelf geven we een speciale Kerkbalans-editie van het parochieblad uit. Daarin laten we de cijfers zien: dit komen we tekort, dit vragen we van jou en hier wordt het aan besteed. We leggen mensen ook helder uit hoe ze kunnen meedoen.” Daarnaast krijgt Actie Kerkbalans op de website nadrukkelijk aandacht. En in alle gebouwen worden posters opgehangen. “We maken die zelf, met foto’s van kinderen uit onze eigen parochie. Dat sluit mooi aan bij de slogan ‘geef vandaag voor de kerk van morgen’.” Na de actieperiode wordt er helder gecommuniceerd over de (voorlopige) resultaten en gaat er nog een herinnering uit. Kortom: “Veel tam-tam maken, dat is belangrijk!”

Periodieke schenking
De werkgroep wijst parochianen ook op de periodieke gift, onder andere met een helder rekenvoorbeeld in het parochieblad. Peters helpt parochianen desgewenst persoonlijk bij het invullen van de formulieren, waar hij een spreekuur voor houdt. “Dit jaar heb ik zeker tien periodieke schenkingen in orde kunnen maken, en dan praat je vaak over mooie bedragen.” Al met al steekt Peters flink wat tijd in Actie Kerkbalans. Wat hem daarin drijft? “Het samenwerken. Ik ken inmiddels veel vrijwilligers, kom op veel locaties. Met elkaar de schouders eronder zetten, dat vind ik mooi. Het is juist dat samen kerk-zijn waardoor en waarvoor ik me blijf inzetten.”