Kijk terug: Persconferentie Actie Kerkbalans 2021

Actie Kerkbalans presenteerde op vrijdag 22 januari de uitkomsten van een onderzoek naar (onder meer) de kerk in coronatijd. De digitaal gehouden persconferentie staat nu online. Sprekers waren Frank van Kooten, van het onderzoekbureau Citisens, dat het onderzoek heeft uitgevoerd, mgr. Gerard De Korte, bisschop van Den Bosch en ds. Trinette Verhoeven, classispredikant van de Classis Utrecht van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bisschop de Korte: ‘We zien dat juist nu de sociaal-economische dimensie van de corona-crisis veel meer in beeld komt. En dat er een groot beroep wordt gedaan op diaconieën. Financieel ondersteunen kunnen we alleen blijven doen als hier de financiële mogelijkheden voor zijn.’

Dominee Verhoeven: ’Geloof delen met anderen… dat is heel belangrijk, zo komt in het onderzoek naar voren.’

In het onderzoek is onder meer gevraagd naar het geefgedrag van kerkleden. Vier op de vijf leden geeft geld aan de kerk, maar liefst 40% geeft ook tijd als vrijwilliger. De redenen om geld of tijd te geven aan de kerk zijn verschillend, maar betrokkenheid bij de kerk wordt in beide gevallen het vaakst genoemd. Kerkleden zijn het meest bereid om geld te geven voor het onderhoud van het kerkgebouw, diaconale projecten en pastoraat.

Via onderstaande video kunt u de digitale persconferentie terugkijken: