Landelijke start Actie Kerkbalans 2024: de waarde van vrijwilligers centraal

Actie Kerkbalans bestaat in 2024 vijftig jaar. Al vijf decennia vragen vrijwilligers met deze jaarlijkse actie kerkleden om een financiële bijdrage voor hun plaatselijke parochie of gemeente. Door heel Nederland worden voorgedragen vrijwilligers verrast met een speciale jubileum-erepenning. Ook tijdens de landelijke persconferentie op woensdag 10 januari ontvangen drie vrijwilligers dit eerbetoon voor hun jarenlange inzet.

Omdat Actie Kerkbalans niet kan bestaan zonder al die vrijwilligers die de Actie in hun eigen lokale gemeente of parochie tot een succes maken, zet Actie Kerkbalans dit jubileumjaar vooral hen in het zonnetje. Meer dan zeshonderd vrijwilligers zijn voorgedragen door hun eigen lokale parochie of gemeente voor een erepenning als waardering voor hun inzet. Eén van hen zet zich al vijftig jaar in en velen doen dat al veertig of dertig jaar. De vrijwilligers die op de landelijke start in het zonnetje worden gezet, hebben zich op een bijzondere manier ingezet voor de actie, niet alleen plaatselijk maar ook landelijk en/of regionaal.

Waarde van de kerk
Het bestuur van Actie Kerkbalans hoopt alle ontvangers van een erepenning te verrassen en aan te moedigen om door te gaan met hun belangrijke werk voor de kerk. “Dankzij hun inzet voor de financiële bijdragen, die soms deur aan deur worden opgehaald, kan de kerk bestaan en kan de plaatselijke kerk er zijn voor de eigen gemeenschap maar ook voor mensen daarbuiten die hulp of aandacht nodig hebben”, zegt Anna Kruse, woordvoerder namens Actie Kerkbalans. “In de afgelopen jaren bleek uit onderzoek van Actie Kerkbalans dat naast het delen van het geloof, het omzien naar elkaar een belangrijke waarde is voor kerkleden. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers.”

Sprekers
Tijdens de landelijke start van Actie Kerkbalans op woensdag 10 januari zoomen drie sprekers in op de betekenis van vrijwilligers voor het bestaan van kerken in alle facetten. Prof. L.C.P.M. Meijs, hoogleraar Strategic Philanthropy and Volunteering aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), gaat in op de Nederlandse aanpak rond het inzamelen van financiële bijdragen en noemt het bijzonder dat dit ‘nog maar’ vijftig jaar bestaat. Hij stelt onder meer dat het uniek is dat zoveel vrijwilligers zich inzetten om het bestaan van hun kerk mogelijk te maken.

Dominee T. Verhoeven, classispredikant van de PKN Classis Utrecht, gaat in op de verantwoordelijkheid die vrijwilligers voor hun kerk nemen. Waarom doen ze dat en was dat voor Actie Kerkbalans bestond ook al zo? Ook bisschop J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam, staat stil bij de motivatie van vrijwilligers om niet alleen financieel, maar ook praktisch verantwoordelijkheid te nemen. Met elkaar geven vrijwilligers invulling aan ‘omzien naar elkaar’ in de eigen kerk én in de maatschappij.

De presentatie van de landelijke start is in handen van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG, bestuur Actie Kerkbalans).

Van harte welkom bij de persconferentie, meld u nu aan!
De persconferentie vindt plaats in Utrecht en is eventueel ook online te volgen. Organisatoren van Actie Kerkbalans en andere genodigden kunnen zich aanmelden via info@kerkbalans.nl. Laat daarbij weten of u fysiek of digitaal aanwezig zult zijn.

Bent u journalist? Dan kunt u zich aanmelden via a.kruse@rkk.nl. Geef in deze mail ook aan of u fysiek of digitaal aanwezig zult zijn, of u wilt meereizen met één van de busjes om erepenningen uit te reiken in het land en of u de namen van de drie landelijke erevrijwilligers onder embargo wilt ontvangen.