Via een link in de mail kunt u kerkleden verwijzen naar een persoonlijk toezeggingsformulier, dat direct gekoppeld is aan de ledenadministratie. Zij vullen in wat zij dit jaar willen bijdragen aan Actie Kerkbalans. Vervolgens kunnen zij de betaling ook direct in orde maken. Om zo’n unieke link te kunnen versturen, is een koppeling nodig met een systeem of kerkelijke app. Kijk op de pagina Kerkelijke apps voor aanbieders. Ook via kerkAccept kunt u een link versturen waarbij de betaling automatisch en op lid-niveau wordt verwerkt.

U kunt kerkleden in de mail ook naar een algemene (niet unieke) link verwijzen, zoals een betaalomgeving op uw eigen website. U hebt er vervolgens dan nog wel werk aan om de betalingen in de ledenadministratie te verwerken.

Voordelen van werving via e-mail

Doneren via een link in de mail, ligt natuurlijk vooral voor de hand wanneer u ook de geefvraag per mail stelt. Dit is misschien niet voor álle kerkleden de beste manier, denk daarom na over een goede selectie.

Werven via e-mail heeft, naast de mogelijkheid te kunnen bieden om online te doneren, nog meer voordelen:

 1. Gemakkelijk:
  Wanneer u uw boodschap klaar hebt, kunt u deze met één druk op de knop verzenden.
 2. Snel:
  Een mail komt aan op het moment dat u deze verzendt. Daarbij bent u geen tijd kwijt met rondbrengen.
 3. Goedkoper:
  U betaalt geen kosten meer voor papier en inkt. Ook nog eens duurzaam!
 4. Laagdrempelig doorlezen:
  Met een link verwijst u kerkleden heel gemakkelijk door naar andere online-informatie, zoals een pagina op de website van uw kerk.

Het is belangrijk de mail vooraf wel goed te introduceren. Bijvoorbeeld met een bericht in het kerkblad of door het te benoemen bij de aankondigingen in de viering of dienst. Denk aan een boodschap in de trant van: ‘u bent gewend dat we langskomen, maar dit jaar sturen we u het jaarlijkse verzoek per mail. Houd uw mailbox in de gaten’.

Tips voor een goede e-mail

 1. Verzend de mail vanuit een ‘kerkelijk’ account
  Veel mails belanden ongelezen in de digitale prullenmand. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat kerkleden de afzender gelijk herkennen. Als direct duidelijk is dat de mail afkomstig is van hun lokale kerk, zullen zij eerder geneigd zijn de mail te openen.
 2. Bedenk een overtuigend onderwerp
  Door uw e-mail een goed onderwerp mee te geven, is in één oogopslag duidelijk waar de mail over gaat. U kunt hier ook direct een bepaalde urgentie meegeven. Houd het wel kort: bij een mail die op een telefoon wordt geopend, ziet de ontvanger maar een beperkt aantal tekens. Het advies is daarom 40 tot 50 tekens. Het onderwerp is voor de ontvanger zichtbaar in het overzicht van inkomende mails. Het helpt hen te beslissen of ze de mail direct willen lezen of pas op een later moment. Ook helpt het onderwerp om mails op een later moment weer terug te vinden.
 3. Vermeld de belangrijkste informatie aan het begin
  De meeste mensen ontvangen meerdere mails per dag. Zij scrollen vaak ook snel door de inhoud heen. Zorg er daarom voor dat u snel tot de kern van uw boodschap komt.
 4. Structureer de inhoud op een compacte en overzichtelijke manier
  Een paar korte berichten worden vaak beter gelezen dan een lang bericht. Zorg er daarom voor dat het geheel compact en zo ook overzichtelijk blijft. Veel mensen lezen een e-mail ‘scannend’. Tussenkopjes en opsommingen helpen om te zorgen dat zij snel zien waar bepaalde alinea’s over gaan en om de aandacht te vestigen op de belangrijkste informatie.
 5. Voeg afbeeldingen toe
  Beelden maken een mail leuker om naar te kijken en dus aantrekkelijker (let op: alleen als het niet te veel afbeeldingen zijn) om te openen en te gaan lezen. Daarnaast breken ze de tekst. Wel is het belangrijk om de verschillen in mailing-applicaties voor ogen te houden; sommige mailprogramma’s vragen eerst om toestemming van de gebruiker voordat de afbeeldingen zichtbaar worden.Kies voor beeld dat ondersteunend is aan de boodschap. En gebruik niet te grote bestanden, want dat heeft een negatieve invloed op de laadsnelheid van de mail. Eventueel kunt u afbeeldingen verkleinen (dit kan bijvoorbeeld via https://tinyjpg.com of in Paint of Voorvertoning).
 6. Wees consequent in het gebruik van lettertype en lettergrootte
  Hoewel het misschien verleidelijk is om te spelen met grote en kleinere koppen of verschillende lettertypes, maakt dit een mail vaak rommelig. Kies daarom voor één lettertype dat u voor de hele mail gebruikt. Houd het ook bij dezelfde grootte, behalve voor koppen; die mogen wat groter of vetgedrukt.
 7. Plaats links voor laagdrempelig doorlezen of online geven
  Mooie meerwaarde van e-mail is dat u kerkleden heel gemakkelijk kunt doorsturen naar andere online informatie. Door links te gebruiken, zorgt u voor meer respons/(re)acties vanuit de lezer. Zo kunt u mensen bijvoorbeeld laagdrempelig meer of verder laten lezen op de website van uw kerk. Ook kunt u hen gelijk overtuigen een toezeggingsformulier te downloaden of zelfs hun donatie te doen, dit laatste bijvoorbeeld met een link naar een betalingsomgeving of geef-app. Lees hier meer over online doneren.