Fondswerving via de telefoon

Belactie is AVG-proof en Actie Kerkbalans ondersteunt bij het informeren van kerkleden


Kerkleden via de telefoon vragen om een bijdrage voor de komende Actie Kerkbalans: het is een nieuwe en veelbelovende manier van werven. Kerken en parochies kunnen zich nu inschrijven voor de eerste belronde in oktober. De belactie is AVG-proof ingericht. Verder ondersteunt Actie Kerkbalans kerken met kant-en-klare informatie voor hun leden en antwoorden op veelgestelde vragen.

Uit een pilot vanuit de Protestantse Kerk Nederland blijkt dat de telefoon een goed middel is om kerkleden te bereiken. Zo biedt telefoonwerving uitstekende resultaten in de vorm van hogere en meer structurele giften, is het financiële risico laag en zijn de ervaringen van zowel gebelde kerkleden als organisatoren positief.

Actie Kerkbalans biedt gemeenten en parochies daarom de kans de vruchten van telefoonwerving te plukken. Deelnemende kerken kunnen zich inschrijven voor een belactie. Tijdens deze belactie belt bureau Christal uit Zwolle kerkleden uit naam van de gemeente of parochie om door te praten over hun betrokkenheid bij de kerk en de geefbereidheid voor Actie Kerkbalans.

AVG-proof
De belactie is AVG-proof ingericht. Voor parochies en gemeentes geldt daarom dat zij een eigen verantwoordelijkheid houden voor de persoonsgegevens die worden gedeeld. Om dit goed te regelen wordt er een overeenkomst en verwerkersovereenkomst gesloten tussen de betreffende kerk en Christal.

Kerkleden goed geïnformeerd
Actie Kerkbalans helpt parochies en gemeenten ook hun kerkleden goed te informeren rondom de belactie. Zo is er een kant-en-klaar voorbeeldbericht te downloaden voor in het kerkblad, op de site of in de digitale nieuwsbrief van de parochie of gemeente. Daarnaast is er een protocol met antwoorden op veelgestelde vragen opgesteld voor secretariaten van deelnemende kerken. Dit helpt hen mogelijke vragen van parochianen of gemeenteleden te beantwoorden.

Organisatoren van Actie Kerkbalans kunnen hier meer lezen over de inzet van de telefoon.