Ruim 550 vrijwilligers in het zonnetje bij 50-jarig jubileum Actie Kerkbalans

Vanwege haar vijftigjarige jubileum reikte Actie Kerkbalans op woensdag 10 januari erepenningen uit aan vrijwilligers die zich inzetten om geld in te zamelen voor de kerk. Tijdens een persconferentie in Utrecht en een tour langs verschillende lokale kerken in Nederland, werden ruim twintig door hun eigen kerk voorgedragen vrijwilligers verrast met dit eerbetoon. Tijdens lokale startmomenten van Actie Kerkbalans deze en volgende week ontvangen nog ruim 550 vrijwilligers in heel het land de speciale erepenning.

Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie van Nederland, bestaat dit jaar vijftig jaar. En al vijftig jaar lang geldt: zonder vrijwilligers geen Actie Kerkbalans, geen kerkbijdragen die het bestaan van de kerk mogelijk maken.  Daarom zet Actie Kerkbalans tijdens dit jubileumjaar vooral vrijwilligers in het zonnetje.

Drie bijzondere kerkelijke vrijwilligers
Dat gebeurde op woensdag 10 januari tijdens het landelijke persmoment van Actie Kerkbalans in de Mattheüskerk in Utrecht. Drie erepenningen werden uitgereikt aan de heer Sosef, mevrouw Schenk en de heer Belder; bijzondere kerkelijke vrijwilligers die zich jarenlang onvermoeibaar sterk maken voor de kerk door zich regionaal én landelijk in te zetten voor Actie Kerkbalans. Meneer Ad Sosef: “Wat een mooie blijk van waardering is dit. Maar ik doe het graag hoor, het is mijn missiewerk. Bisdom Rotterdam kent zoveel parochies, ik ken ze allemaal! In deze periode ben ik geen avond thuis. Maar het is zo mooi om hieraan te werken. Ik zeg ook tegen iedereen: dat wat je nu doet, doe je echt voor de kerk van morgen en de volgende generaties. Prachtig!”

V.l.n.r.: de heer Sosef, de heer Belder & mevrouw Schenk

Vrijwilligers in het land
In heel het land zijn meer dan 550 vrijwilligers door hun eigen parochie of gemeente voorgedragen voor een erepenning als waardering voor hun inzet. Na afloop van de persconferentie bracht het campagneteam van Actie Kerkbalans een bezoek aan drie kerken, waar zij 22 van deze vrijwilligers hun erepenning overhandigden. Zo werd Ton Hoegee verrast, die al 50 jaar vrijwilliger is van de kerk in Leerdam (PKN). En in de Onze Lieve Vrouwe Parochie in Boxmeer kreeg de heer Dijkstra de erepenning omgehangen door zijn bisschop Gerard de Korte, omdat hij al tientallen jaren de vrijwilligers voor Actie Kerkbalans aanstuurt en de giften registreert. In de Protestantse Gemeente Nieuwland in Westmaas ontvingen ruim twintig vrijwilligers een erepenning omdat zij zich vele jaren – sommigen al bijna veertig jaar – inzetten om Actie Kerkbalans te realiseren.

De komende dagen zullen alle overige erepenningen door gemeentes en parochies zelf worden uitgereikt bij de aftrap van hun lokale actie.

Omzien naar elkaar
Hoogleraar J.L.W.M. Meijs

Tijdens het persmoment ging hoogleraar J.L.W.M. Meijs in op de bijzondere inzet van vrijwilligers voor de kerk. Hij vertaalde het aantal kerkvrijwilligers naar onbetaalde 28.000 fte’s en vertelde hoe het type vrijwilliger door de jaren heen is veranderd. Andere tijden vragen ook om een andere organisatie ten opzichte van 20 jaar geleden.

Dominee T. Verhoeven (classispredikant Utrecht)

Ook dominee T. Verhoeven (classispredikant Utrecht) en bisschop J. van den Hende (bisschop van Rotterdam) stonden stil bij de rol van vrijwilligers, die niet alleen financieel maar ook praktisch verantwoordelijkheid nemen voor het functioneren en voortbestaan van kerken. Ds. Verhoeven sprak over de kerk als familie en de omvang van het vrijwilligersnetwerk. “Je wordt geroepen, je mag dienen. Hier in Utrecht zijn er zo’n 50 lopers voor Actie Kerkbalans per wijk. Een solidaire club mensen die graag hun tijd hieraan besteden.”

 

J. van den Hende (bisschop van Rotterdam)

Mgr. dr. J.H.J. van de Hende blikte terug op zijn kindertijd met de herinnering aan de geur van stapels nieuw drukwerk in de gang van het ouderlijk huis als Actie Kerkbalans weer aanstaande was, vijftig jaar geleden. Hij sprak over de kerk als netwerk en over de persoonlijke inzet van zoveel vrijwilligers: “Eigenlijk raak je nooit uitgepraat over vrijwilligerswerk. Het gaat steeds om de capaciteiten, talenten en gaven van zoveel mensen van verschillende generaties. Kerkbalans is niet denkbaar zonder die mentaliteit. Deze actie kan gezien worden als start en als voortzetting van het kerkelijk leven.”

Geef vandaag voor de kerk van morgen
De persconferentie van woensdag 10 januari markeert de start van Actie Kerkbalans 2024. Van 13 tot 27 januari vragen kerken met deze actie hun leden om een financiële bijdrage voor de lokale kerk, met als slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Deelnemende kerken aan Actie Kerkbalans zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente; met Actie Kerkbalans vragen zij leden gezamenlijk om een financiële bijdrage voor de eigen lokale kerk.

 

Kijk hier de livestream van de persconferentie terug: